Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Andrzej Sieńko Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
Telefon
81 749 53 00