Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Misją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa lubelskiego w należytym stanie technicznym.