Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Sposoby załatwiania spraw w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Sposób i miejsce składania dokumentów:

♦ osobiście:
Biuro Podawcze, ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie (parter), tel. (81) 749 53 73, faks (81) 749 53 01,

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.00-15.00

♦ za pośrednictwem poczty:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul.  Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - http://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=434163

- pocztą elektroniczną na adres - sekretariat@zdw.lublin.pl

Szukaj dokumentów
od do